لوگوی انرژی استار
سبد خرید   ورود / ثبت نام  ثبت نام/ ورود

 صفحه نخست     |      درباره انرژی استار     |     تماس با ما


arrow راهکارهای کاهش مصرف انرژی arrow مطالب مفیدممیزی انرژی ساختمان : ممیزی انرژی ساختماننخستين گام جهت ارائه راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي، انجام مميزي انرژي ساختمان مي باشد. مميزي انرژي ساختمان شامل بررسي و شناسايي مصرف کنندگان عمده انرژي در ساختمان از نظر کمي و کيفي، اندازه گيري و تحليل مصرف انرژي بخش هاي مختلف ساختمان و ارائه راهکارهاي کاهش مصرف انرژي است. در مميزي انرژي با انجام بازدیدهای میدانی و جمع آوری قبوض انرژی، مصارف انرژي بررسي شده تا پتانسيل هاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها تعيين و پيشنهادات لازم براي بهينه نمودن بخش هاي انرژي بر ساختمان ارائه گردد.

در پروژه هاي مميزي با اندازه گيري کميت هاي مختلف مرتبط با انرژي نظير دما، رطوبت، ميزان مصرف برق و گاز و... ، شدت مصرف انرژي (ميزان مصرف انرژي با توجه به زير بناي ساختمان) محاسبه و با مقادير مرجع مقايسه مي گردد. همچنين با انجام تحليل هاي مختلف نظير بررسي عايقکاري پوسته خارجي ساختمان، پتانسيل هاي صرفه جويي انرژي تعيين مي شود. بدين منظور، مصارف انرژي در ساختمان از نظر کمي و کيفي مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفته و راهکارهاي کاهش مصرف انرژي ساختمان بهمراه توجيه فني اقتصادي راهکارها ارائه مي شود.

مراحل انجام مميزي انرژي در يک ساختمان

1- مرحله نخست: بررسي و شناسايي مصرف کنندگان عمده انرژي در ساختمان و جمع آوري سوابق مصارف انرژي

گام اول در مميزي انرژي، جمع آوري سوابق مصرف انرژي ساختمان است. با بررسي روند مصرف انرژي در ماه هاي مختلف، عوامل مختلف در افزايش مصرف انرژي اعم از تغيير فصول، اضافه شدن مصرف کنندگان انرژي، مصارف بي مورد و... شناسايي مي شود. همچنين مقايسه ميزان مصرف انرژي در سال، مينيمم و ماکزيمم مصرف انرژي در هر فصل، از جمله مواردي است که مورد تحليل قرار مي گيرد. از طرف ديگر، شاخص هاي مصرف انرژي، امکان مقايسه با استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان را با توجه به کاربري ساختمان فراهم مي کند.

مرحله بعد، تهيه ليست مصرف کنندگان عمده انرژي ساختمان است، بدين ترتيب مي توان تعيين نمود که هر بخش هر بخش از ساختمان اعم از روشنايي، تجهيزات الکتريکي، سيستم حرارتي و برودتي ساختمان و ... به چه ميزان در مصرف انرژي سهيم هستند، اين موضوع کمک شاياني در تحليل پتانسيل هاي کاهش مصرف انرژي ساختمان مي کند.
بطورخلاصه اقدامات زير در مرحله جمع آوري اطلاعات انرژي ساختمان انجام مي پذيرد.

• بررسي آماري مصارف و قبوض انرژي ساختمان
• تعيين نوع و ميزان مصارف انرژي بخشهاي مختلف ساختمان
• تهيه فهرست تجهيزات عمده مصرف کننده انرژي و تهيه فهرست پارامترهاي اندازه¬گيري جهت مميزي ساختمان2- مرحله دوم: اندازه گيري و تحليل مصرف انرژي بخش هاي مختلف ساختمان

این مرحله از مميزي انرژي مربوط به اندازه گيري و تحليل مصرف انرژي بخش هاي مختلف ساختمان مي شود. اين مميزي ها شامل اندازه گيري پارامترهاي مختلف مرتبط با انرژي نظير دما، رطوبت، مصرف برق و محاسبه انتقال حرارت از جداره هاي ساختمان مي باشد. بدين منظور، کليه بخش هاي ساختمان که امکان اتلاف انرژي در آنها وجود دارد مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

در خصوص عايقکاري ديوارها، بام، پنجره ها و ... وضعيت اجزاي مختلف ساختمان مورد بررسي قرار مي گيرد و مطابق با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و يا استاندارد بين المللي IECC ميزان انتقال حرارت هر جز با مقدار مرجع مقايسه و ارزيابي مي شود.

در بخش تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمان، کارکرد تجهيزات حرارتي و برودتي موتورخانه مرکزي نظير ديگ آبگرم، چيلر جذبي يا تراکمي، سيستم پمپاژ آب، برج خنک کن، عايقکاري موتورخانه و کنترلرهاي دمای ساختمان مورد بررسي قرار مي گيرد و پارامترهاي مختلف جهت محاسبه راندمان اين تجهيزات اعم از دبي آب، ميزان هواي اضافه احتراق، دما و ... اندازه گيري مي شود.

در بخش تاسيسات الکتريکي و روشنايي، وضعيت مصرف کنندگان الکتريکي اعم از تجهيزات اداري، تجهيزات خانگي آسانسور، مصارف الکتريکي سيستم سرمايش و گرمايش و ... مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي که مصرف کننده پرمصرفي در سيستم وجود داشته باشد که نياز به تعمير و يا خارج کردن از مدار باشد، اين کار صورت مي پذيرد. همچنين در بخش روشنايي ساختمان با استفاده از دستگاه لوکس متر، ميزان شار نوري فضاهاي داخلي ساختمان اندازه گيري مي شود و بر اساس مبحث 13 مقررات ملي ساختمان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بررسي، نحوه سيم کشي و موقعيت کليدها، نوع بالاست ها و لامپ ها، وجود سنسورهاي روشنايي و ... از جمله مواردي است که مي توان با اصلاح آن از مصرف بي مورد جلوگيري نمود.
بنابراين، تحليل انرژتيک ساختمان در سه بخش زير، انجام مي پذيرد.

• تحليل حرارتي پوسته خارجي ساختمان براساس استاندارد IECC و مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
• مميزي تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمان
• مميزي تجهيزات الکتريکي و روشنايي ساختمان

3- مرحله سوم: ارائه راهکارهاي کاهش مصرف انرژي

در اين مرحله پس از تعيين عوامل مختلف اتلاف انرژي در ساختمان، راهکارهاي اجرايي لازم جهت افزايش بهره وري انرژي و کاهش مصرف انرژي ارائه مي شود که شامل موارد زير است.

• عايقکاري ساختمان
• روشنايي بهينه
• انرژي خورشيدي
• ادوات کنترل دما
• بهينه سازي در موتورخانه
• پنجره هاي عايق
• تاسيسات نوين حرارتي و برودتي
• تجهيزات کاهنده برق

سوالي که در اين جا مطرح مي شود اينست که کداميک از اين راهکارها براي يک ساختمان از اولويت اجرايي برخوردار است؟ براي پاسخ به اين سوال، مي بايست راهکارهاي ارائه شده را از نظر فني و اقتصادي ارزيابي نمود. بدين منظور ابتدا، پتانسيل هاي کاهش مصرف انرژي در هر بخش ساختمان اعم از عايقکاري، تاسيسات حرارتي و برودتي و تجهيزات الکتريکي و روشنايي ساختمان تعيين و ميزان هزينه انرژي ساليانه هر بخش محاسبه مي شود.

در مرحله بعد، راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در هر بخش و هزينه اجراي هر راهکار محاسبه مي شود. براين اساس کليه راهکارهاي ارائه شده از نظر فني و اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. از نظر اقتصادي محاسبه مدت زمان بازگشت سرمايه هر راهکار، معيار بسيار خوبي براي تعيين اولويت هاي اجرايي راهکارها است که بصورت نسبت هزينه اجراي راهکار به صرفه جويي هزينه هاي انرژي ساليانه در اثر اجراي آن راهکار تعريف مي شود. براين اساس راهکارها به سه دسته زير تقسيم مي شود:

• کم هزينه (بازگشت سرمايه کمتر از يک سال)
• هزينه متوسط (بازگشت سرمايه بين يک تا سه سال)
• پر هزينه (بازگشت سرمايه بيشتر از سه سال)

همچنين راهکارهاي ارائه شده از نظر فني مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا از نظر بهترين انتخاب اجرايي و امکان اجرايي شدن در حين کار دچار مشکل نشوند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر بر روی گزینه آشنایی با راهکارهای کاهش مصرف انرژی کلیک کنید. بطورکلي، اقدامات صورت گرفته در مرحله سوم مميزي انرژي عبارتند از:

• تعيين عوامل اصلي اتلاف انرژي ساختمان و ارائه راهکارهاي اجرايي کاهش مصرف انرژي ساختمان
• توجيه فني- اقتصادي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي
• تعيين اولويت هاي اجرايي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به ميزان بازگشت سرمايه

سطوح مميزي انرژي

براساس استاداردAS/NZS3598 مميزي انرژي در سطوح مختلف انجام مي پذيرد که با توجه به ميزان زمان و هزينه اي که کارفرما جهت انجام آن صرف مي کند، سطح آن تعيين مي شود.

• مميزي انرژي عبوري يا سطح 1 (Walk- Through Energy Audit )
اين نوع مميزي انرژي کم هزينه ترين مميزي انرژي است که با بازديد از ساختمان توسط يک کارشناس خبره و با تجربه و مشاهده سوابق انرژي، نوع تجهيزات و تاسيسات و ... پتانسيل هاي صرفه جوئي انرژي به صورت کلي مشخص مي گردد.

• مميزي انرژي مقدماتي يا سطح 2 (Elementary-Energy Audit)
اين نوع مميزي انرژي علاوه بر طي مراحل مميزي انرژي عبوري براي تعيين کمي کليه مصارف و اتلافهاي انرژي کلي واحدهاي مختلف ساختمان نيازمند دستگاه هاي اندازه گيري دقيق و انجام آزمايشهاي متفاوت مي باشد و راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي توجيه فني و اقتصادي مي شوند.

• مميزي انرژي جامع يا سطح 3 (Comprehensive Energy Audit)
اين مميزي انرژي جامعتر از مميزي انرژي مقدماتي است. در اين نوع مميزي انرژي ضمن بررسي چگونگي و ميزان مصرف انرژي در بخشهاي مختلف نظير روشنايي ، فرآيندها و ... با تجزيه و تحليل تفصيلي تجهيزات به کمک مدلهاي آناليز (در صورت نياز) الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف تعيين مي گردد.

اين مميزي انرژي يک مرحله بالاتر و جامعتر از مميزي انرژي مقدماتي واحدها مي باشد. در اين نوع مميزي انرژي ضمن بررسي چگونگي و ميزان مصرف انرژي در بخشهاي مختلف نظير روشنايي ، فرآيندها و ... با تجزيه و تحليل تفصيلي تجهيزات به کمک مدلهاي آناليز (در صورت نياز) الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف تعيين و عملکرد واحد تحت تأثير پارامترهاي مختلف پيش بيني مي گردد.

__________________________________________________

1- در پايان نکته قابل تامل در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي اينست که بسياري از سازمانها جهت کاهش مصرف انرژي تنها به مميزي انرژي سازمان خود بسنده مي کنند، در حاليکه مميزي انرژي تنها يکي از ابزارهاي مديريت انرژي است که به سازمان امکان تحليل و بررسي وضعيت مصرف انرژي ساختمان را در يک مقطع زماني مي دهد و اگر مابقي اقدامات مديريت انرژي در سازمان اعم از طرح ريزي سيستم، تشکيل کميته انرژي، تعيين چشم انداز و اهداف، مستند سازي و همچنين پايش مستمر فعاليت هاي مجموعه سازمان در طول زمان انجام نپذيرد. تنها بصورت مقطعي شاهد کاهش مصرف انرژي خواهيم بود و مصرف انرژي در سازمانها در طول زمان تغيير محسوسي نخواهد يافت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به بخش مدیریت انرژی مراجعه نمائید.

2- در حال حاضر استاندارد بين المللي مميزي انرژي ISO50002 درحال تدوين است که نسخه پيش نويس آن در کميته ISO-TC242 تدوين شده است. انرژي استار جهت دسترسي و آگاهي علاقمندان به موضوعات انرژي آن را در اختيار عموم قرار مي دهد. لازم بذکر است که بدليل اينکه اين استاندارد در مرحله تدوين مي باشد، امکان تغييرات احتمالي در آن وجود دارد و استناد به آن وجاهت قانوني ندارد.

دانلود پيش نويس استاندارد ممیزی انرژی ISO 50002


بانک ملت
درباره انرژی استار     |     حفظ حریم خصوصی     |     تماس با ما     |     سوالات متداول
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انرژی استار می باشد
Designing and Developing by JaraWebCenter